Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de Cookies.

Benvingut al Gremi!

 

Contacta amb nosaltres

Secció laboral

 

> Assessorament laboral i de la Seguretat Social Règim General,
   Autònoms i Empleats de la Llar.

> Costos de treballadors. Convenis.

> Altes, baixes, variacions i canvis d’empresa, treballadors, autònoms
   i empleats de la llar.

> Contractes de treball, transformacions i pròrrogues.

> Confecció mensual dels rebuts de salari.

> Pagaments mensuals dels butlletins a la Seguretat Social.

> Tràmit de les bonificacions i subvencions de la formació
   a la Fundació Tripartita.

> Sol·licituds de moratòries i ajornaments.

> Sol·licituds cobrament directe IT (malaltia).

> Sol·licituds de prestacions d’atur.

> Estudi i presentació de les sol·licituds de pensions d’invalidesa,
   jubilacions, viduïtat i orfandat.

> Baixes per IT, per accident, i els informes d’accidents de treball.

> Prevenció de riscos laborals i auditories per mediació de les
   mutualitats laborals.

> Acomiadaments, sancions i conciliacions de treballadors.

> Inspeccions de Treball i de la Seguretat Social.

> Gestió, liquidacions i presentació de l’impost IRPF (treballadors i professionals).

> Sol·licitud i renovacions del permís treball i residència per a estrangers.

Publicitat